• home slide01

Stichting Harlinger Heen en Weer

Doel van de Stichting Harlinger Heen & Weer is het laten bouwen en exploiteren
van een zonnepont in de Harlinger haven. De pont fungeert als katalysator die de
ontwikkeling op gang brengt van de Willemskade/-haven tot een nautische
boulevard, die interessant is voor toeristen en Harlingers.
De zonnepont vaart dagelijks van eind april tot eind september en wordt bemand
door vrijwillige schippers.
De stichting streeft niet naar het maken van winst, zolang uit de kaart- en abonnementverkoop
de jaarlijkse kosten maar betaald kunnen worden en gespaard kan
worden voor eventuele reparaties en vervangende onderdelen.
Het bestuur van de Stichting Harlinger Heen & Weer bestaat uit:
Arjen Mintjes, voorzitter
Henk Emmink, penningmeester
Henk Jukkema, secretaris/technische zaken/initiatiefnemer

Abonnement kopen

---------