• home slide01

Wie zijn wij

DE STICHTING HARLINGER HEEN & WEER
De stichting is opgericht in 2015 met als doel een zonnepontje te exploiteren in de haven van Harlingen.

Arjen Mintjes
Voorzitter

Arjen Mintjes is directeur van de Maritieme Academie Harlingen. Hij is secretaris van de stichting Harlingen Sail,
organisator van de Tall Ships Races Harlingen 2014 en 2018. Daarnaast is hij lid van de plaatselijke commissie van
de Harlinger KNRM, bestuurslid bij het Zeekadettenkorps Harlingen en actief in een groot aantal maritieme
organisaties. Arjen heeft jaren gevaren op allerlei schepen en is een gedreven roeier.

HENK EMMINK
Penningmeester

Henk Emmink was in zijn werkzame leven marineofficier en is sinds augustus 2014 met functioneel leeftijdsontslag.
In 1973 als matroos begonnen en opgeklommen tot luitenant ter zee van administratie der eerste klasse. De
laatste jaren van zijn carrière heeft hij gediend als Hoofd Logistieke Dienst en tevens begrotingscoördinator bij de
Marinierskazerne Savaneta op Aruba. Zijn laatste klus voor de Koninklijke Marine was Chief Liaison Officer
tijdens de Tall Ships Races Harlingen in 2014. Henk is een enthousiast watersporter.

HENK JUK
Secretaris/technische zaken
Henk Jukkema, freelance grafisch ontwerper/tekstschrijver, is gespecialiseerd in de scheepvaartsector. Hij zeilde
drie trans-Atlantische soloraces, schreef boeken over oceaanzeilen, artikelen voor watersportbladen en doet een
paar yacht deliveries per jaar. Sinds 2011 is hij eens per week schipper op de zonnepont van Kingmatille. Hij zag
de enthousiaste passagiers, bleef het schipperen leuk vinden en bedacht dat een pontje zowel een prima sociaal
bindmiddel is, als een handige manier om de Nieuwe Willemshaven/-kade verder te ontwikkelen.

Afdrukken E-mail

Abonnement kopen

---------