• home slide01

Veel gestelde vragen

Waarom geen stalen maar een aluminium pont?
Aluminium is duurder dan staal, maar heeft 2 grote voordelen:

  1. De pont weegt de helft van een even grote stalen pont en kan met lichtere (goedkopere)
    motoren en minder accu’s toe. Op het dak van een stalen pont passen niet
    meer zonnepanelen, maar het stroomverbruik is hoger vanwege het zware gewicht
    en de sterkere motoren. Een stalen pont zal vaker aan de walstroom moeten om de
    accu’s vol genoeg te houden.
  2. Zeewaterbestendig aluminium hoeft boven water nooit geschilderd te worden.

Waarom is de pont gebouwd door studenten van ROC Friese Poort?
Onze sponsors en de school vonden het een prachtig werk-/leerproject, de studentenhebben zowel het casco gebouwd als de complete installatie van het aandrijvings-/besturingssysteem verzorgd. Alles onder leiding van vakdocenten en de ontwerpers van de pont. De Stichting hoefde slechts te betalen voor de gebruikte materialen en uitrusting en dat heeft veel geld gespaard.

Waarom geen pont met een dieselmotor?
Hoewel een dieselmotor goedkoper in te bouwen is, hebben wij gekozen voor een
hypermoderne, schone en duurzame oplossing.

Waarom niet één motor en een boegschroef?
Een boegschroef is alleen nuttig bij dwarsvaren. Mocht die ene motor uitvallen,
dan is alleen met een boegschroef niet te varen. Als een van de twee in lijn geplaatste
podmotoren uitvalt, kan gewoon doorgevaren worden en dat is veiliger,
zeker in een drukke zeehaven.

Twee keer 4 kW lijkt niet veel, waarom geen sterkere motoren?
Volgens fabrikant Torqeedo zijn hun 4 kW podmotoren te vergelijken met twee
buitenboordmotoren van 8 pk. De Torqeedo’s zijn zo effectief vanwege hun constructie,
het hoge koppel bij lage toeren en de kunststof werkschroeven die juist
veel kracht leveren bij lage toeren.

Houden de zonnepanelen het stroomverbruik van de podmotoren bij?
De 12 Solar Frontier zonnepanelen presteren juist goed bij niet ideale zonomstandigheden
en die doen zich vaak voor in de Harlinger haven. Bij gemiddeld gebruik
houden de zonnepanelen het stroomverbruik bij, mits niet continu op volle kracht
gevaren wordt. Mocht het onwaarschijnlijke geval zich voordoen van te lege accu’s,
dan kan de pont altijd aan de walstroom gelegd worden.

En ‘s avonds varen?
Bij hoge uitzondering kan wel eens in het donker gevaren worden, bijvoorbeeld
tijdens speciale evenementen, maar dan staat er continu een generator op het
achterdek te draaien.

Waarom tractie-accu’s?
Deze leveren de beste prestaties tegen de laagste prijs. Ze zijn diep te ontladen
zonder dat ze beschadigd raken en gaan lang mee. Het onderhoud is minimaal
dankzij een automatisch vulsysteem. Zware accu’s onderin de pont dragen bij aan
de stabiliteit van de pont.

Waarom heeft de pont een kiel?
De functie van kiel is het voorkomen van zijdelings wegdrijven met dwarswind, er
zit geen ballast in. De vin voor de voorste motor en kiel beschermen de podmotoren
ook tegen drijvende voorwerpen.

Waarom kunnen er maar 12 personen mee?
Dat is het maximum aantal personen dat schippers zonder vaarbewijs mogen
vervoeren.

Hoeven de schippers geen vaarbewijs te hebben?
Het nut van een vaarbewijs is voor pontschippers minimaal. Ze zouden veel moeten
leren waar ze niets aan hebben en veel niet leren wat ze juist wel moeten weten.
De schippers krijgen een korte theorieopleiding op de Maritieme Academie aan de
kand van het Handboek Pontschipper dat speficiek is geschreven op de situatie in
de Harlinger haven. Het varen en manoeuvreren wordt uitvoerig geoefend met een
instructeur. Alle schippers moeten de marifoonbevoegdheid halen.

Waarom kunnen fietsers en scootmobielen niet mee?
Er wordt gevaren in een zeehaven met een maximaal niveauverschil van ruim 4 m
tussen de laagste eb en de hoogste vloed. De steigerpontons moeten veilig toegankelijk
zijn bij elke stand van het tij. Voor zware elektrische fietsen en scootmobielen
zijn grote, lange gangways nodig die erg duur zijn en veel kaderuimte innemen. Bij
de Sassteiger zijn zulke gangways er al, maar bij de Willemskade en Zuiderpier niet
en daar hebben wij voor veel goedkopere ‘stuurhuttrappen’ gekozen die bij elke
tijstand veilig begaanbaar zijn door voetgangers.

Waarom geen steiger aan de Noorderpier?
In eerste instantie wilden we dat, maar daar een steigerponton neerleggen, bleek
niet alleen ontzettend duur en het Waterschap zag daar onoverkomelijke horden,
dus daar is van afgezien. Als er in de toekomst veel vraag naar komt, is dat misschien
weer te overwegen, maar de pont zal zijn bestaansrecht eerst op de gekozen
trajecten moeten bewijzen.

Waarom niet varen vanuit de Noorder- of Zuiderhaven?
Dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar dan moet bij elke passage van de pont de
brug omhoog. Dat kan om de 5 minuten het geval zijn en daar wordt niemand blij
van.

 

Afdrukken E-mail

Abonnement kopen

---------