Nog even geduld

Deze site wordt de komende tijd aangevuld en bijgewerkt met informatie voor passagiers en schippers….

de Jonge Seun

Sinds de zomer van 2017 vaart er een zonnepont in de Harlinger haven. 
Het eerste seizoen werd er niet met passagiers gevaren maar werd er geoefend door de schippers in opleiding. Vanaf 2018 zijn de aanlegsteigers in gebruik en is de pont van eind april tot en met eind september in de vaart.

routes jonge seun harlingen
de routes en aanlegplaatsen van de Jonge Seun in de `haven van Harlingen