Over ons

stichting harlinger heen & Weer

De activiteiten van de Jonge Seun worden uitgevoerd binnen de rechtspersoon Stichting Harlinger Heen & Weer.

Het doel van de zonnepont Jonge Seun is het stimuleren van de ontwikkeling van de Willemskade-/haven tot een nautische boulevard waar voor Harlingers en toeristen het hele jaar door van alles te beleven en te zien is.

Behalve een katalysator is de Jonge Seun ook een bindmiddel dat sociale cohesie bevordert.

Het doel van de stichting is niet het maken van winst. Het stichtingsbestuur en de schippers zijn allen vrijwilliger en de schippersopleiding is gratis. Wij streven er naar om de kosten per oversteek zo laag mogelijk te houden, zolang we van onze kaartjes- en abonnements- verkoop de jaarlijkse kosten kunnen betalen en kunnen sparen voor eventuele reparaties of vervangende onderdelen.

Gegevens van de stichting:

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 63719835

IBAN nummer: NL11 RABO 0305 0952 18

Het bestuur
VoorzitterLammert Brouwer
PenningmeesterMartha Wierda
SecretarisAle Ypma
Techniek, schipperszakenHenk Jukkema

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Jonge Seun vaart dankzij een grote groep vrijwilligers.
Zij zijn niet alleen actief als schipper, maar ook als onderhoudstechnicus, publiciteitsmedewerker, electronicadeskundige, schilder, ze verspreiden folders op alle denkbare plekken in de omgeving, verzamelen informatie over Harlingen, zorgen voor een rooster, geven instructie aan aspirant-schippers, fotograferen, organiseren activiteiten voor hun collega’s enz. enz.

Zonder subsidies van instanties en sponsoring van bedrijven was de Jonge Seun slechts een papieren idee gebleven. De ontvangen gelden worden besteed aan het pontje, we ontvangen geen jaarlijkse exploitatiesubsidie.