Over ons

Het bestuur
VoorzitterJosje Hennink
PenningmeesterMartha Wierda
SecretarisHarry Verdegaal
Techniek, schipperszakenHenk Jukkema

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Jonge Seun vaart dankzij een grote groep vrijwilligers.
Zij zijn niet alleen actief als schipper, maar ook als onderhoudstechnicus, publiciteitsmedewerker, electronicadeskundige, schilder, ze verspreiden folders op alle denkbare plekken in de omgeving, verzamelen informatie over Harlingen, zorgen voor een rooster, geven instructie aan aspirant-schippers, fotograferen, organiseren activiteiten voor hun collega’s enz. enz.


Sponsoren en subsidie

Het doel van de zonnepont Jonge Seun is het stimuleren van de ontwikkeling van de Willemskade-/haven tot een nautische boulevard waar voor Harlingers en toeristen het hele jaar door van alles te beleven en te zien is.

Behalve een katalysator is de Jonge Seun ook een bindmiddel dat sociale cohesie bevordert.
Zonder subsidies van instanties en sponsoring van bedrijven was de Jonge Seun slechts een papieren idee gebleven.

SUBSIDIEGEVERS

ANWB
Gemeente Harlingen
Harlingen Promotion
Iepen Mienskipfûns Prov. Fryslân
RABO Coöpersatiefonds NW Fryslân
ROC Friese Poort
Vrienden van Voetveren

SPONSORS

De Stille Boot
EOC Scheepsverzekeringen
Flevodruk Harlingen
Jelsma Koelma Notarissen
Lambrechtsen Naval Engineering Maritieme Academie Harlingen
Sniitech Joure
Verf van der Feer
Jachtwerf Atlantic

Het belang van de Stichting Harlinger Heen & Weer is niet het maken van winst.
Het stichtingsbestuur en de schippers zijn allen vrijwilliger en worden gratis opgeleid.
Wij streven er naar om de kosten per oversteek zo laag mogelijk te houden, zolang we van onze kaartjes- en abonnements- verkoop de jaarlijkse kosten kunnen betalen en kunnen sparen voor eventuele reparaties of vervangende onderdelen.

De Stichting ontvangt geen exploitatiesubsidie.

ANBI (RSIN 855370294)

De stichting Harlinger Heen & Weer heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status aangevraagd. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

Een van de voorwaarden is dat een financieel jaarverslag op de website moet worden gepubliceerd.