Over ons

Het bestuur
VoorzitterLouis de Wagenaar
PenningmeesterMartha Wierda
SecretarisHenk Jukkema
PubliciteitRoelof Heida
SchipperszakenTiedo de Boer


Sponsoren en subsidie

Het doel van de zonnepont Jonge Seun is het stimuleren van de ontwikkeling van de Willemskade-/haven tot een nautische boulevard waar voor Harlingers en toeristen het hele jaar door van alles te beleven en te zien is.

Behalve een katalysator is de Jonge Seun ook een bindmiddel dat sociale cohesie bevordert.
Zonder subsidies van instanties en sponsoring van bedrijven was de Jonge Seun slechts een papieren idee gebleven.

SUBSIDIEGEVERS

ANWB
Gemeente Harlingen
Harlingen Promotion
Iepen Mienskipfûns Prov. Fryslân
RABO Coöpersatiefonds NW Fryslân ROC Friese Poort
Vrienden van Voetveren

SPONSORS

De Stille Boot
EOC Scheepsverzekeringen
Flevodruk Harlingen
Jelsma Koelma Notarissen Lambrechtsen Naval Engineering Maritieme Academie Harlingen
Sniitech Joure
Verf van der Feer

Het belang van de Stichting Harlinger Heen & Weer is niet het maken van winst.
Het stichtingsbestuur en de schippers zijn allen vrijwilliger en worden gratis opgeleid.
Wij streven er naar om de kosten per oversteek zo laag mogelijk te houden, zolang we van onze kaartjes- en abonnements- verkoop de jaarlijkse kosten kunnen betalen en kunnen sparen voor eventuele reparaties of vervangende onderdelen.

De Stichting ontvangt geen exploitatiesubsidie.